Kursen lider mot sitt slut och jag håller på för fullt med slutuppgiften. Till grund för slutuppgiften ligger fältstudien, så allt material jag då samlade ihop ska sammanfattas och analyseras. Jag tycker att det är en bra och relevant uppgift, men känner mig ändå stressad då jag har haft lite sömnbrist de senaste veckorna. 
 
Kursen har varit väldigt givande, jag har lärt mig mycket nytt om barns skrivutveckling, hur man lyckas med skrivundervisningen, vilka problem som kan uppstå och hur man kan analysera och rätta barns texter. 
 
Vi har haft mycket intressanta diskussioner i studiegruppen, vilket alltid är kul (men aldrig självklart) när man arbetar i grupp. Studiegruppsuppgifterna och det som har diskuterats under seminarierna har följts åt och det känns som att det mesta fått utrymme i diskussionerna. 
 
Imorgon är sista seminariet och på fredag inlämning för skrivuppgiften. Hoppas det ska gå bra.. 

Kursvecka 5

Allmänt Kommentera
Kursen lider mot sitt slut och jag håller på för fullt med slutuppgiften. Till grund för slutuppgiften ligger fältstudien, så allt material jag då samlade ihop ska sammanfattas och analyseras. Jag tycker att det är en bra och relevant uppgift, men känner mig ändå stressad då jag har haft lite sömnbrist de senaste veckorna. 
 
Kursen har varit väldigt givande, jag har lärt mig mycket nytt om barns skrivutveckling, hur man lyckas med skrivundervisningen, vilka problem som kan uppstå och hur man kan analysera och rätta barns texter. 
 
Vi har haft mycket intressanta diskussioner i studiegruppen, vilket alltid är kul (men aldrig självklart) när man arbetar i grupp. Studiegruppsuppgifterna och det som har diskuterats under seminarierna har följts åt och det känns som att det mesta fått utrymme i diskussionerna. 
 
Imorgon är sista seminariet och på fredag inlämning för skrivuppgiften. Hoppas det ska gå bra..