Kursvecka 3

Kommentera

Redan halvvägs in i kursen! 

Veckan har varit ganska lugn, den har mest bestått av läsning men också en fältstudiedag.

Efter en del pyssel med att få till en dag då jag kunde genomföra min fältstudie känns det så bra att den är gjord och att det gick bra. Det var intressant, särskilt att få veta hur eleverna själva såg på sig som skrivare. Däremot var det lite svårt att få dem att skriva en lite längre text om sin drömmorgon. Men allt detta kommer jag ju redogöra för i rapporten som ska lämnas in sista kursveckan...