Kursvecka 1

Kommentera
Kursen är nu igång!
 
 
Jag har deltagit online på kursintroduktionen och sett den första föreläsningen. Kursen kommer kortfattat att handla om barns skrivutveckling och pågå i fem veckor. Tyvärr missade jag första seminariet på grund av krock med jobb, vilket känns typiskt förstås. Förutom att seminarierna är obligatoriska är det ju också väldigt givande att vara med på dem, men nu får jag istället komplettera i nästa vecka.  
 
Några tankar om skrivning... 
Jag tyckte själv jättemycket om att skriva som barn! Jag skrev berättelser, instruktioner, listor, dagböcker - allt möjligt. Jag har dock förstått att det är långt ifrån alla barn som har samma motivation och glädje i den tidiga skrivutvecklingen, det ska bli intressant att få lära sig mer om detta. Vad kan man förvänta sig av ett barns skrivalster i årskurs 1, 2 och 3 egentligen?